Jeżyki – 5-latkijez

W tej grupie przewagę stanowią chłopcy. Dzieci są bardzo radosne i pogodne. Potrafią samodzielnie myć zęby i ubrać się na spacer. Bardzo lubią zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Potrafią liczyć do 10, znają dni tygodnia, miesiące, pory roku. Uczestniczą w przestawieniach i konkursach ekologicznych. Bardzo lubią grać w przedstawieniach z udziałem publiczności.

Nauczyciel – Dorota Kornacka

        Pomoc nauczyciela – Emila Szlaga-Rąbca 

jeżyki