kubusPrzyjaciele Kubusia Puchatka – 6-latki

Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, zajęciach z robotyki i szachów. Dobrze znają i stosują zasady i reguły panujące w grupie. Potrafią dzielić wyrazy na sylaby i na głoski. Tworzą sylaby z poznanych liter i je odczytują. Przygotowują się do podjęcia nauki w szkole. Dbają o higienę osobistą i porządek wokół siebie.

Nauczyciel – Krystyna Trzebuniak

Pomoc nauczyciela – Bożena Rosengart, Dagmara Mikołajewska

Scan 345

img_1862 img_1865 img_1866 img_1867 img_1868 img_1871 img_1875 img_1882 img_1886 img_1899 img_1912 img_1918 img_1922 img_1927 img_1935 img_1996 img_1998 img_2013 img_2022 img_2027 img_2028