KREATYWNE PRZEDSZKOLE-

TWóRCZY MALUCH

Opublikowano 13.02.2020, 14:29

Przedszkole ,,Janowiaczek'' bierze udział w konkursie:

,,Kreatywne Przedszkole- Twórczy Maluch''. 

Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu.

Zadania konkursu:

1. Zorganizowanie w przedszkolu konkursu recytatorskiego lub konkursu piosenki prezentującego wiersze lub utwory w języku polskim lub obcym – kształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym lub w językach obcychOcena na podstawie sprawozdań/wyników konkursów/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

 

 

2. Zorganizowanie uroczystości przedszkolnej, której celem będzie poznawanie, przeżywanie oraz kreowanie kultury regionalnej i narodowej lub ukazywanie różnorodności zasobów i tradycji kulturowych innych narodów. Dzieci zaprezentują swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, teatralne, ruchowe przed swoją rodziną, społecznością przedszkolną czy środowiskiem lokalnym – kształtowanie kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

3. Wspólne przygotowanie pracy plastycznej lub technicznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.